Gegevens en privacy

In het kader van de GDPR (ook Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd), gaande over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van personen in Europa, kan u als Gebruiker van Immo-Connect via de hieronder voorziene opties uw gegevens opvragen en corrigeren, alsook uw account deactiveren of laten verwijderen. Voor vragen omtrent deze gegevens kan u ons contacteren via privacy@immo-connect.be.

  • Gegevens opvragen

Vraag uw persoonsgegevens op die binnen Immo-Connect gekend zijn. Deze bevatten onder meer de gegevens die werden gebruikt voor het aanmaken van uw Immo-Connect account, de eventuele erkenningen waarover u beschikt binnen het Immo-Connect platform, de organisaties waaraan u gekoppeld bent, de Immo-Connect gekoppelde tools die u gebruikt, en meer.

Mijn gegevens opvragen

  • Gegevens corrigeren

Een deel van de in Immo-Connect gekende gegevens werden door uzelf ingegeven, een ander deel wordt door het systeem of door een derde partij aangeleverd. Indien u persoonsgegevens van u in Immo-Connect tegen zou komen die niet correct zijn, kan u sommige van deze gegevens zelf corrigeren of ter correctie aan ons doorgeven.

Mijn gegevens corrigeren

  • Account deactiveren

Wenst u tijdelijk geen gebruik meer te maken van Immo-Connect of Immo-Connect gekoppelde tools (bvb. RealSmart, MyRent Pro, KadasterFinder, AntiWitWas, Vastgoedinfo Vlaanderen,…), dan kan u uw account laten deactiveren. Zodra uw account werd gedeactiveerd, kan u geen gebruik meer maken van Immo-Connect of Immo-Connect gekoppelde tools.

Mijn account deactiveren

  • Account verwijderen

Wenst u permanent geen gebruik meer te maken van Immo-Connect of Immo-Connect gekoppelde tools (bvb. MyRent Pro, KadasterFinder, AntiWitWas, Vastgoedinfo Vlaanderen,…), dan kan u uw account laten verwijderen. Zodra uw account werd verwijderd, kan u geen gebruik meer maken van Immo-Connect of Immo-Connect gekoppelde tools. Deze actie is onomkeerbaar.

Mijn account verwijderen

  • Meer informatie

Raadpleeg de Immo-Connect gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy voor meer informatie over welke persoonsgegevens binnen Immo-Connect zijn gekend en waarom.

Gebruiksvoorwaarden Immo-Connect
Privacy Policy